IC634CLI Индукциялық пісіру алаңы

Индукциялық пісіру алаңы IC634CLI

Индукциялық пісіру алаңы Габариттік көлемдер (ЕхБхТ): 60 × 8.5 × 51 см PowerBoost атқарымы
САТУ ОРЫНДАРЫ
Басып шығару
Басып шығару
Бөлісу
Facebook
Twitter
скачать
скачать

Техникалық сипаттамалар

Піл сүйегі

Жиектемесіз

PowerBoost атқарымы

AllBoost: Бір мезгілде барлық конфоркаларда PowerBoost атқарымын қолдану

4 индукциялық конфоркалар
Алдыңғы сол жақ: Ø 18.5 см, 1.4/2 кВт,
Алдыңғы оң жақ: Ø 16.5 см, 1.2/1.4 кВт,
Артқы сол жақ: Ø 16.5 см, 1.2/1.4 кВт,
Артқы оң жақ: Ø 20.5 см, 2/2.3 кВт

Әрбір конфорка үшін қалдық жылу индикаторы

Балалардан бұғаттау

Габариттік көлемдер (ЕхБхТ): 60 × 8.5 × 51 см

Қаптамадағы өлшемдер (ЕхБхТ): 74 × 20 × 66 см

Құрастыру өлшемдері (ЕхБхТ): 55.8-56 × 7.7 × 49 см

Нетто салмағы: 12.4 кг

Брутто салмағы: 14.4 кг

Күту режимінде электр қуатын тұтыну: 0.5 Вт

Іске қосу қуаты: 7,100 Вт

Бұйым нөмірі: 470724

ЕАN-белгі жүйесі: 3838942010293

Қолдау көрсету

ІЛЕСПЕ ТАУАРЛАР

Посетите
нас на
Facebook
YouTube
Бөлісу
Facebook
Twitter